Adverteren

De zoektocht naar de perfecte jurk begint op Jurkjes.nl. Op Jurkjes.nl vind je namelijk het grootste aanbod jurkjes online. Tevens bieden wij alle bezoeksters hun dagelijkse portie inspiratie en de beste tips en tricks voor het vinden van de perfecte jurk.

Op dit moment vind je meer dan 50.000 verschillende jurkjes, van ongeveer 50 verschillende webshops, op Jurkjes.nl. Wil jij graag dat de jurkjes van jouw webshop ook op Jurkjes.nl komen te staan? Neem dan contact op met contact@jurkjes.nl 

Bezoekersaantallen:

100.000 unieke bezoekers per maand
800.000 pageviews per maand

17.000 likes op Facebook
600 volgers op Twitter

Advertentiemogelijkheden:

* Opname in productzoeker
* Display / bannering
* Advertorials
* Winacties

Wil je meer informatie? Stuur dan een bericht naar contact@jurkjes.nl